Africký tanec

Jedná se o kmenový zemitý tanec, tzn., že se převážně tančí ve skupině v kruhu nebo půlkruhu kolem pomyslného ohně. Tančí se také sólově uprostřed tohoto kruhu za doprovodu tleskajících tanečníků. Africký tanec je často spojen s nějakou společenskou událostí jakou je např. svatba, pohřeb, narození dítěte a různé obřady nebo s přírodní událostí (období dešťů, sklizeň úrody a jiné přírodní slavnosti). Tancem se také oslavují různí bohové. Tančí jej všichni bez omezení věku nebo pohlaví. Některé tance jsou však výhradně pro muže, jiné pro ženy, další pro dospívající chlapce nebo dívky atd.

Základní hudební nástroj je buben Djembe, který je symbolem života a při bubnování představuje tlukot srdce. Účelem bubnu je vyvolat emoce nejen u tanečníků, ale také u přihlížejících, tedy u všech, kteří jej dokážou vnímat. Bubeníci určují tempo a délku tance tanečníkům.

Rytmus bubnů je spojen s určitou oslavou, k jednotlivým rytmům je přiřazen určitý tanec a píseň (např. rytmus Kasa je pro tanec, který oslavuje úrodu a vše kolem pěstování plodin). Podoby rytmů jsou víceméně odlišné v různých oblastech Afriky, stejně tak taneční prvky a text v písních. Mnohé rytmy se dnes hrají i při jiných příležitostech než dříve a tak ztrácejí svůj původní specifický význam. U nás se africký tanec tančí zejména v rytmech západní Afriky.

Taneční prvky vycházejí ze základních a přirozených pohybů těla. Každý tanec má ustálené kroky a prvky, které na sebe navazují a vytvářejí tak kompaktní sestavu pro jednotlivé rytmy. V tanci se hodně pracuje s vibracemi a impulzací. Především skupinový tanec vytváří silnou energii, která proudí tělem všem zúčastněným.

Kostýmy a šperky se při tanci používají především při oslavách a obřadech, materiál je výhradně přírodního původu – oděv z bavlny nebo kůže, bižuterie ze dřeva, kostí, kamínků, dále pak ozdoby ze stébel trávy a jiných rostlin.